פתגמים בערבית מסייעים ללימוד

פתגמים בערבית

פתגמים בערבית

פתגמים בערבית הם חלק חשוב בשליטה בשפה.

כמעט מדי שיעור אנו לומדים פתגמים בערבית אך חשוב יותר אנו לומדים כיצד בדיוק ומתי ניתן לעשות בהם שימוש במהלך שיחה בערבית ואז השיחה קולחת. 

אנו מוודאים כי יהיה ברור לכל מהו המסר המדויק של הפתגם ואז יודעים אנחנו משתמשים בו במקום ובזמן. כשאנחנו משלבים פתגם בשיחה נוצרת אווירה של שיתוף תרבותי ונינוחות.

הפתגמים מגיעים מעולם המסחר והמשפחה, ממזג האוויר ומחכמת החיים שצברנו ולעיתים מהיחסים שבינו לבינה.

פתגמים בערבית לשימוש 

1. “שה’אד ומשארט”  شحاد ومشارط

קבצן ומעמיד תנאים.

יעני?

מציעים לך עוגייה ואתה עונה – אני רוצה… אבל… בתנאי שהיא בטעם שוקולד…

השימוש הרגיל הוא כלעג ועקיצה למי שמעמיד תנאים למרות שמצבו אינו מאפשר זאת.

2. “ג’אי תוכל ענב ולא תקאתל אלנאטור ?”

جاي توكل عنب ولا تقاتل الناطور؟ 

באת לאכול ענבים או לריב עם השומר?

יעני? זכור מהי משימתך ומה מטרתך.

אל תחפש צרות.

3. “אלמיה ואלנאר ולא ה’מאתי פי אלדאר”

المية والنار ولا حماتي في الدار. 

המים והאש ולא חמותי בבית.

יעני עדיף שתפרוץ שריפה או תהיה נזילה ורק שחמותי לא תגיע לביקור.

כן, גם בערבית לחמות יש מעמד מיוחד…

4. “כל ואה’ד בינאם על אלג’אנב אלי ביריה’ו”

كل واحد بينام على الجانب الي بيريحه

כל אחד נח בצד שבו נוח לו – כל אדם בוחר לו את בחירותיו

 

5. “כל ממנוע מתבוע”

كل ممنوع متبوع 

כל מה שאסור מבקשים אותו.

אנשים מנסים להשיג ולעשות דווקא את מה שאסור.

 פתגמים בערבית עוזרים לנו לזכור מילים

6. “ה’בל אלכזב קס’יר”

حبل الكذب قصير

החבל של השקר קצר – לשקר אין רגליים

7. “ה’מאתכ בתה’בכ”

حماتك بتحبّك

חמותך אוהבת אותך- אתה בר מזל.

נאמר על מי שידע לבוא לבקר בדיוק כשהשולחן נערך והמשפחה התיישבה סביבו.

 

8. “דחול אלה’מאם מש מתל חרוג’ו”

دخول الحمام مش مثل خروجه

הכניסה לבית המרחץ איננה כיציאה ממנו.

לעיתים קרובות הדברים מסתבכים ויש לקחת זאת בחשבון בתחילת הדרך.

 פתגמים בערבית הם ביטוי של התרבות והמציאות

9. “מא דאם ג’ארכ בחיר אנת בחיר”

ما دام جارك بخير انت بخير

כל עוד שכנך בטוב אתה בטוב.

דאג לרווחתם של שכניך כדי שיתאפשר לך להנות מן החיים לצידם.

 

הכרות עם פתגמים בערבית מסייעת לשליטה בשפה הערבית ונותנת את התבלינים.

הפתגמים שאנו לומדים שימושיים בכל העולם הערבי.

 

פתגמים בערבית הם חלק מהשפה המדוברת.

Pin It on Pinterest