חומרי לימוד איכותיים בדיוואן

חומרי הלימוד בבית ספר דיוואן מתעדכנים באופן שוטף

חומרי לימוד בערבית

חומרי לימוד איכותיים בערבית מהותיים והם מהווים כלי משמעותי ומעשירים מאוד את לימוד הערבית.

אחד מיתרונותינו הרבים הוא בחומרי הלימוד בערבית אשר מעוררים לשיחה ומסקרנים.

מדי שנה אנו מחדשים ואף מעדכנים את חומרי הלימוד בערבית.

הם מלאים בחומרים אקטואליים וגם סלנג ערבי עכשווי ופתגמים בערבית ועוד.

לפעמים שואלים אותי “מה מיוחד אצלכם?” ואז אני נותן דוגמא קטנה ואומר שכמו אצל המתחרים שלנו הרי 

שגם אצלנו ג’וחא אשר הוא הדמות העממית של החכם הטיפש והממזר חסר המזל הולך לשוק.

אבל שימו לב שבדיוואן מאוד סביר כי בדרך לשוק הוא יגיע לשיחים אשר בצד הדרך ושם הכל יכול לקרות…

דוגמא מספר המתחילים

משפחתנו  

אֶהְ’נָא חָ’מְסֶה פִי אלְעֶילֶה.  אָבֻוי וֻאִמִי וֻאָחֻ’וי סָאמֶר  וֻאֻחְ’תִי  אֶזָאר  וֻאָנָא. 

אָבֻוי אִסְמו גָ’מאל  ואִמִי אִסֶמְהָא סָנָאא.

אָחֻ’וי סָ’אמֶר  אָזְעָ’ר מִנִי בְסָנְתֶין וֻאֻחְ’תִי אָזְעָ’ר מִנִי בְחָ’מְס סְנִין.

אֻחְ’תִי עֻמֻרְהָא סָבָע סְנִין אָחֻ’וי עֻמְרוֹ עָשָר סְנִין. וֻאָנָא עֻמְרִי תְנָעָשָר סָנֶה.

אֻחְ’תִי אָזְעָ’ר וָהְ’דֶה באלבֶית . אֶמְדָלָלֶה.

פי ענדי חָ’אל וָאהָ’ד וֻחָ’אלָאת תֶנְתֶין וֻאֶעְמָאם תְנֶין וֻעָמָאת תִנְתֶין. חָ’אלִי וָאאֶל עִנְדו וָלָד וָאהָ’ד וֻבִנְתֶין. 

ח’אלתי הֶבָה מְעָלְמֶה פִי מָדְרָסֶה כְבִירֶה פִי שפָאעָמר . מתגָ’וזֶה. 

עָמִי סָאמִי חָ’אטֶב ועָמְתי אָה’לָאם ברְד’ו מִתְגָ’וְזֶה.

סִידִי אָבֻו וָאלְדִי סָאכֶן מָעְנָא פִי אלדָאר. פי עֶנדו הָ’ביבֶה קֻדְסֶיֶה. 

סִתִי אִם אָבֻוי תוָפָת אָלְלָה יִרְהָ’מְהָא. לָאכֶן סִתִי זֻוזֻו  אִםّ וָאלִדְתִי  ” טָיְבֶה ” אֶלְהָ’מְדֻלִלָה. 

הִיֶ סָאכְנֶה עִנְד חָ’אלְתִי אָסיל  פִי הֶ’יפָא. עָמְתִי ריהָאם  עָרֻוס.

עריסְהא אסמו עָאמֶר והו תָאגֶ’ר דָ’הָב. ענדו מה’ל דָהָב כביר פִי בָאקָה . 

(חומרי הלימוד כתובים גם באותיות ערביות) 

דוגמא מקורסי המתקדמים

אלעג’וז (הזקנה)

عجوز راحت تشهد في المحكمة ..  قعدت على منصّة الشّهود ..  قام المدّعي العام وقالها: سيّدتي .. هل تعرفي من انا؟  فقالت :انت ابن صالحة العورا !! 

ويوم كنت صغير كنت شيطان وتسرق من بيوت الجيران ..  فقاطعها المدّعي العام وقال: سيادة القاضي ليس لدي أي أسئلة اخرى للشاهده .. 

خاف لو تزيد تطلّع فضائحه وهو صغير ..  فقام محامي الدّفاع وقال للشاهدة: سيّدتي انا محامي الدفاع ..و .. و ..  فقاطعته العجوز وقالت : ايوه يا ولدي عرفتك..  

انت ابن عيوشه وقبل كانوا يسمّوك عمر الأهبل..  فقاطعها المحامي وقال للقاضي :سيادة القاضي ليس لدي أي أسئلة اخرى للشاهده ..

فأشار القاضي للمدّعي العام والمحامي ليقتربوا اليه.. وقال لهم عليي الطّلاق بسجنكم انتو وأهلكو اذا قلتولها انا مين ..

עָגֻ’וז ראהָ’ת תשְהָד באלמה’כמה.. קעדָת עלא מנָסָ’ת אלשהוד..

קאם אלמדעי אלעאם וקאלהא: סידתי הָל תערפי מן אנא

פקאלת: אנת אבן ס’אלה’ה אלעורא !!

ויום כנת ס’ע’יר כנת שיטאן ותסרק מן ביות אלג’יראן..

פקאטעהא אלמדעי אלעאם וקאל: סיאדת אלקאד’י ליס לדָי אי אסאלה אח’רא ללשאהדה..

ח’אפ לו תזיד תטלֶע פד’איהֻ’ו והו ס’ע’יר..

פקאם מה’אמי אלדפאע וקאל ללשאהדה: סידתי אנא מה’אמי אלדפאע ו… ו…

פקאטעתו אלעג’וז וקאלת: איוה יא ולדי ערפתכ..

אנת אבן עיושה וקבל כאנו יסמוכ עמר אלאהבל..

פקאטעהא אלמה’אמי וקאל ללקאד’י: סיאדת אלקאד’י ליס לדי אי סאאל אח’רא ללשאהדה..

פאשאר אלקאד’י ללמדעי אלעאם ואלמה’אמי ליקתרבו אליה..

וקאל להם: עלָי אלטלאק באסג’נכם אנתו ואהלכו אז’א קלתולהא אנא מין…

חומרי הלימוד בערבית מובילים אתכם לשליטה בשפה הערבית.

הטקסטים כתובים בתעתיק עברי וגם באותיות ערביות.

Pin It on Pinterest

Share This