תרבות ערבית בדיוואן - לימוד בעזרת שירים ופתגמים

תרבות ערבית מעשירה את הלימוד

תרבות ערבית

 תרבות ערבית דרך מצוינת להבנת עולם המושגים של השפה הערבית.

תרבות ערבית איננו רק השגת שליטה במכשיר טכני. לימוד התרבות הערבית הוא גם דרך להבנת תפיסות, מושגים

וראיית המציאות.

הפתגמים בערבית ברובם אינם חדשים ומועברים מדור לדור בעל פה.

העלאתם על הכתב וההסבר של כל פתגם מאפשרים למי שמבקש ללמוד ערבית, להבין טוב יותר את השפה

ואת עולם הדימויים שלה.

בבית הספר לערבית דיוואן שבמכללת לוינסקי אנו משלבים מדי שיעור את הפתגמים.

אנו לומדים אותם, מבינים מתי וכיצד להשתמש בהם ומרחיבים את אוצר המילים והדימויים שלנו.

תרבות ערבית בשיעור בדיוואן

לימוד ערבית בשיעור מורכב מתרגול, לימוד טקסט, שיחות בזוגות ובקבוצה עם אחת המורות המעולות שלנו

ובנוסף לימוד שירים.

תרבות ערבית כוללת לימוד שירים

הכרת עולם המוזיקה מצטרף אל לימוד הפתגמים ומאפשר לכם להיות שותפים לשפה ולתרבות.

העולם הערבי רחב ועסוק בחיי היום יום.

מה מעסיק את האנשים ?

הפוליטיקה תופסת מקום זניח ושולי אצל מרבית האנשים.

הקשרים הזוגיים, הילדים, הפרנסה, המשפחה, הבריאות והדאגות, אלה נושאים שמעסיקים את כולנו

בישראל ובעולם הערבי.

תרבות ערבית – דוגמאות לפתגמים

הבאנו לפניכם מספר פתגמים כדי שתוכלו להציץ לעולם  שאנו מרחבים עבורכם.

לימוד ערבית הוא חוויה.

חלק מהחוויה הוא לימוד פתגמים.

להלן כמה דוגמאות

1. עָלָמְנָאהֻם אלשֶהְ’דֶה  –  סָבָקֻונָא עָ אלֶבְוָאב

علمناهم الشحدة سبقونا ع البواب

לימדנו אותם לקבץ נדבות והם הקדימו אותנו על הפתחים.

בעברית אומרים ויקומו המלפפונים ויכו את הגנן… 

2. תִיתי תִיתי – זָי מָא רֻהְ’תִי זָי מָא גִ’יתִי 

تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي  

תיתי היא נערה ששמה הוא תיתי.

היא הלכה לעשות משהו וחזרה כלעומת שבאה.

הפתגם משמש כשאנו רוצים לומר רוב מהומה על לא מאומה.

כל המאמץ לשווא. 

3. גָ’וָאבו תָהְ’ת בָאטו

جوابه تحت باطه

תשובתו תחת בית שחיו.

משפט זה שימושי לתאר את אלה שתמיד התשובה בפיהם ולעולם אינם נשארים חייבים.

תשובתם תמיד מוכנה.

4. אֶלסְכָאפִי הָ’אפי 

السكافي حافي

הסנדלר הולך יחף.

פתגים כמו זה מאפשרים לכם להעביר מסר מסובך במילה.

לימוד ערבית בדיוואן מאפשר לכם לדעת כיצד ומתי להשתמש בפתגם.

5. אֶלקִרְד פִי עֶין אֶמו עָ’זָאל

القرد بعين امه غزال

הקוף בעיני אמו צבי. 

6. אֶלפָאדִ’י ביעְמָל קָאד’י

الفاضي بيعمل قاضي

הבטלן הופך עצמו לשופט ומעביר ביקורת על אחרים. 

7. זָי אֶלסָמָכ, בָס יטְלָע מִן אלמָיֶה בימֻות 

زي السمك بس يطلع من المية بيموت

כמו הדגים, רק יוצא מהים וכבר מת.

הוא גיבור רק בסביבתו הטבעית. 

8. אִלי בּיעָאשֶר אֶלבּס לָאזֶם יתְהָ’מָל הָ’רָאמישו 

الي بيعاشر البس لازم يتحمل خراميشه

מי שמבלה עם חתולים צריך להסתגל לשריטות.

9. אִלי חָלָא הָ’אלו הָ’בּ אָכָּלֻוהְ אלגָ’אג’ 

الي خلى حاله حب اكلوه الجاج

מי שהפך עצמו לגרגר יוכלו אותו התרנגולות.

10. אֶלבָּזָ‘אר עָארֶף שֻו טָאלֶע מִן אידו 

البذار عارف شو طالع من ايده

הזורע יודע מה יוצא מתחת ידו.

ההורים מכירים את ילדיהם.

נשמח שתצטרפו אלינו

כאשר תרכשו את מילון דיוואן פרימיום המוקלט תוכלו ללמוד את הפתגמים ואף להקשיב ולשנן אותם.

Pin It on Pinterest

Share This