לימוד ערבית בדיוואן - מבט אחר אל העולם הערבי

המקום הטוב ביותר להתחיל לדבר ערבית

לימוד ערבית  בישראל

עוד טרם קום המדינה הייתה השפה הערבית מחוז חפצם של רבים. הוואי חייהם של תושבי הארץ דוברי הערבית עוררה עניין רב ולכן עסקו רבים מאז ומעולם בנושא לימוד ערבית. לימוד ערבית התקבל מאז ומעולם כנושא חושב. בתי הספר עסקו בלימוד ערבית ספרותית ואילו את תחום לימוד ערבית מדוברת  הותירו בידי יזמים פרטיים. בית הספר לערבית דיוואן הוקם כדי לתת מענה לרבים רבים שנושא לימוד ערבית מדוברת הוא חלק משגרת חייהם ועולמם.

רבים מתלמידי דיוואן עוסקים בתחום של לימוד ערבית כחלק מהשקפת עולמם המתנגדת לגזענות. תלמידי דיוואן מאמינים כי הערבים המתגוררים בארץ ראוי שישלטו בשפה העברית ובאותה מידה ראוי שיהודי הארץ יכירו היטב את השפה הערבית, יוכלו לשוחח בה ולהבין טוב יותר את שותפי הדרך. שני עמים חיים בארץ נפלאה זו. לימוד ערבית הוא דרך נפלאה לקירוב לבבות והסרת מחיצות. אלה שעוסקים בלימוד השפה הערבית, חלקם הגיעו מבסיסי הצבא ולעיתים הערבית שבפיהם היא שפה “צבאית”. מרביתם רכשו ידע על המנהגים והתרבות ויודעים לכבד את התרבות של דוברי הערבית. רבים מהלומדים גם התאהבו בשפה ובתרבות.

אצלנו בדיוואן אנו מקפידים ללמד את השפה הערבית תוך הצגת המנהגים, המסורות והתרבות כחלק מהבנת השפה. בדיוואן איננו עוסקים כלל בפוליטיקה. לימוד ערבית הוא עניין אישי ואינו פוליטי. אנו סמוכים ובטוחים כי כל מיש נכנס לנושא לימוד ערבית הופך לאדם קשוב יותר. לימדו ערבית הוא גשר להסרת מחיצות ולחברות בין אנשים. מורות דיוואן מגיעות מכל פינה בארץ. מהצפון, מואדי ערה, מהמשולש, מיפו ומהדרום. במהלך שיעורי הערבית מכירים התלמידים את המורות. האינטראקציה הבין אישית מובילה לחברויות. בטיולי דיוואן לארצות ערב, לצד תלמידינו נוסעות גם המורות המסורות. הוואי הטיול מקרב את המורות והתלמידים.

בעזרת צוות ההוראה חווים הלומדים באופן בלתי אצמעי את חיי תושבי ארצות ערב המקיפות אותנו. במסעדות בעמאן, במועדונים בקהיר, בשווקים ובבתי הקפה שבקרן הרחוב, פוגשים תלמידי דיוואן את בני הארץ השכנה, משוחחים עמם בערבית ורוכשים מכרים וידידים חדשים. ככל שנעמיק את לימוד הערבית נבנה עבור בני הדורות הבאים חיים נעימים יותר. קירוב לבבות והבנה הם יעדנו. לימוד ערבית מהנה.

Pin It on Pinterest

Share This